Фільтри ˆ

Єзерська, Ірина  

Ірина Єзерська – історик, архівознавець, зберігач фондів музею. Закінчила магістратуру та аспірантуру Львівського національного університету ім. І. Франка. Наукові зацікавлення – український визвольний рух другої половини XX ст., історична демографія, джерелознавство, церковна історія, соціокультурні зв’язки, біографістика. Автор низки наукових та науково-популярних статей. 

Місце знаходження

Роль зацікавлених сторін

2017-10-05 13:03:09